ATK-päivät 1981
TYKS_A-sairaala

Sairaala-ATK-päivät
27. - 28.5. 1981
Turun Yliopistollinen keskussairaala
Turku

Keskiviikko 27.5.1981
Turun yliopistollinen keskussairaala
Ruokasalin kabinetti, U-sairaala, taloussiipi

10.30 - 11.00

Tulokahvi

11.00 -11.15

Avaus
Veikko Jussari, sairaalanjohtaja, TYKS

11.15 - 12.00

Katsaus TYKS:n atk-toimintaan
Juha Hallanoro, atk-päällikkö, TYKS

12.00 - 13.00

Lounas

13.00 - 14.30

Tutustuminen TYKS:n atk-toimintaan
- atk-toimisto
- potilastoimisto
- kliinisen neurofysiologian laboratorio
- atk-annossuunnittelu

14.30 - 15.00

Kahvi

15.00 - 17.00

Potilasrekisteritietojen käyttö seurannassa ja suunnittelussa
Risto Lahesmaa, hallintolääkäri TYKS

Pientietokone ja sen valmisohjelmistot sairaalassa
Juha Hallanoro. atk-päällikkö, TYKS

Teho-osaston atk-järjestelmä
Anne Kaitila, suunnittelija, TYKS

Kansaneläkelaitoksen kuntoutustutkimuskeskuksen atk-toiminta
Pertti Koskinen, systeeminsuunnittelija, KELA/Kuntoutustutkimuskeskus

17.00 - 18.30

Tietojenkäsittelyn kehittämissuunnitelman tavoitteet ja periaatteet
- HYKS:n tietojenkäsittelyn kehittämissuunnitelma
Markus Sell, liikkeenjohdon konsultti, Ratko-Konsultointi Oy

n. 18.00

Päivä päättyy

 

Siirtyminen majoituspaikkaan, Ikituuriin

20.30

Iltapala, Hotelli Ikituuri

Torstai 28.5.1981
Hotelli Ikituuri, auditorio

08.30 - 09.50

Päätelaitteiden ominaisuudet ja päätetyöskentelyn fyysinen ympäristö
Jouni Lehtelä, tutkimusinsinööri, Työterveyslaitos

09.50 - 10.10

Tauko

10.10 - 11.30

Päätetyöskentelyn psykososiaalisia tekijöitä
Jouni Lehtelä, tutkimusinsinööri, Työterveyslaitos

11.30 - 12.00

Käyttäjien puheenvuoro
Helena Itkonen, terveyskeskusavustaja, Varkauden terveyskeskus

12.00 - 13.00

Lounas

13.00 - 15.00

Sairaaloiden atk-toiminnan vuosiyhteenveto
Raija Tervo-Pellikka, jaostopäällikkö, Sairaalaliitto

13.00 - 14.30

Katsaus kehitteillä oleviin päätekäyttöisiin potilashallinnon järjestelmiin
- sairaalat
- terveyskeskukset
Antero Ensio, atk-päällikkö, OYKS
Irja Kilpeläinen, apulaistalouspäällikkö, Kainuun keskussairaala
Esa-Matti Tolppanen, projektipäällikkö, HYKS
terveyskeskuksen edustaja

15.00

Päätöskahvi

 © Esitysten copyright on niiden tekijöillä. Kopioimiseen on saatava tekijöiden lupa.