ATK-päivät 1983
Kajaanin_kaupunginteatteri

Sairaala- ATK-päivät
1. - 2.6.1983
Kajaanin kaupunginteatteri
Kajaani

Keskiviikko 1.6.1983

08.15

Ilmoittautuminen ja kahvi

10.00 - 10.10

Avaus
Leevi Rentola

10.15 - 10.30

Atk-toiminnan kehittämistyön taustaa ja tavoitteet
Matti Virtanen

10.30 - 10.45

SAIMI-järjestelmän kehittämisen valtakunnalliset tavoitteet
Martti Tammisto

10.45 - 11.10

Atk:n piirissä olevat toiminnot ja niiden väliset yhteydet eli SAIMI-järjestelmän kokonaisuus
Raija Tervo-Pellikka

11.10 - 11.25

Tauko

11.25 -11.40

Potilaiden käyntiin ja sairaalaoloon liittyvät toiminnot
- Potilashallinnon järjestelmä
Kristiina Miettinen

11.40 - 11.55

Henkilöstöhallintoon, koulutusseurantaan ja sijaisjärjestelyihin liittyvät toiminnot
- Henkilöstöhallinnon järjestelmä
Kristiina Miettinen

11.55 - 12.20

Talousarvion suunnittelua ja toteuttamisen seurantaa palvelevat toiminnot sekä hallinnollinen kirjanpito ja suorite- ja kustannuslaskenta
- Laskentatoimen järjestelmä
- Palkkalaskenta
Kaija Nuutinmäki

12.20 - 12.45

Materiaalihallinto kokonaisuutena, eli
- keskusvarasto
- apteekki
- omaisuuslaskenta ja irtaimistokirjanpito
Raimo Karppinen

 

Keskustelua

 

Siirrytään busseihin, joilla mennään Kainuun keskussairaalaan

13.00 - 14.00

Lounas, Kainuun keskussairaalassa (henkilökunnan ruokasali)

14.00 - 16.00

Tutustuminen Kainuun keskussairaalan atk-toimintaan työpisteissä
Kokoonnutaan erillisen ohjeen mukaisesti
Kierto tapahtuu ryhmittäin ryhmän vetäjän johdolla. Kullekin on annettu oma ryhmä

- Potilastoimisto - ajanvaraustyöpiste, palvelutiskit, hoidonpäättämistietojen tallennus
- Henkilöstöhallinnon järjestelmien käyttöönotto
- Varasto
- Apteekki
- Palkkalaskenta
- Kirjanpito
- Konehuone

16.00 - 16.20

Kahvi Kainuun keskussairaalassa
(henkilökunnan ruokasali, jonne ryhmän vetäjät tuovat ryhmänsä)

16.20 - 16.40

Siirrytään busseihin, joilla mennään takaisin teatteriin

16.50 - 17.15

Tietojen hyväksikäyttö vastuualueiden/yksiköiden suunnittelussa ja seurannassa lääkäreiden kannalta
Veikko Karppinen

17.15 - 17.45

Käyttöönottokokemukset
- tuskaa ja tulikiveä Kainuussa
Kaija Niitinmäki
Onerva Seppä

- mitä tehty Kokkolan seudulla
Marjatta Petäjävuori

17.45 - 18.00

Saimi-järjestelmän käyttö muissa laitoksissa, ylläpito- ja koulutuskysymykset
Raija Tervo-Pellikka

n. 18.00

Päivä päättyy

 

Sauna kussakin hotellissa toimitetun aikataulun mukaisesti

20.00

Bussikuljetus hotelli Kajaanista
Hotelli Valjuksesta kävellen tien toiselle puolelle

 

Illallinen ohjelman kera Seurahuoneella

Torstai 2.6.1983

07.00 - 08.00

Aamupala hotellissa

08.30 - 08.50

Katsaus terveydenhuollon atk-tomintaan 1982 - 1983
- yhteenveto - henkilöstö - mitä kehitetään
Raija Tervo-Pellikka

08.50 - 09.10

Syöpäjärjestelmän kehittämistyön tilanne HYKS:ssä
Esa-Matti Tolppanen

09.10 - 09.30

VALTAVA:n tietojärjestelmät Valtionhallinnossa
Hilkka Seppälä

09.30 - 09.45

Terveydenhuoltoalan tietojenkäsittelyn Euroopan kongressi MIE-85 Suomessa vuonna 1985
Paul Grönroos

09.45 - 10.15

Tauko

10.15 - 11.15

Toimistoautomaatio, tekstinkäsittely, henkilökohtaiset päätteet - atk - mikä tämä kokonaisuus käytännössä on ja mitkä ovat käyttömahdollisuudet
Antero Ensio

 

Siirrytään kävellen hotelli Seurahuoneelle (n. 200 m)

11.40 - 12.40

Lounas hotelli Seurahuoneella

 

Siirrytään Kaupunginteatteriin kävellen

Henkilökohtaisten päätteiden käyttö ja tekstinkäsittely - kokemuksia ja näkemyksiä

13.00 - 13.20

Tekstinkäsittelyn käyttöalueita ja kokemuksia Etelä-Pohjanmaan keskussairaalassa mm. sairauskertomusjärjestelmä
Etelä-Pohjanmaan ks:n edustaja

13.20 - 13.40

Kokemuksia ja suunnitelmia OYKS:ssa
Antero Ensio

13.40 - 14.00

Sairaalaliiton tekstinkäsittelyn kokeiluprojekti
Raija Tervo-Pellikka

14.00 - 14.20

KYKS:ssä tehty selvitys konttoritoimintojen kehittämisestä
Pentti Sopanen

14.20 - 14.40

Tekstinkäsittelyjärjestelmien tietojen hyväksikäyttö
Paul Grönroos

14.45 - 15.00

Yhteenveto päivistä - mitä seuraavan vuoden atk-päivät tuovat tullessaan?
Lähiajan koulutustilaisuuksia ym. tiedotettavaa ja keskustelua

15.00

Päätöskahvi

Asiantuntijat:

Antero Ensio

atk-päällikkö

OYKS

Paul Grönroos

ylilääkäri

TAYKS

Raimo Karppinen

varastonhoitaja

KaKS

Veikko Karppinen

johtava ylilääkäri

KaKS

Kristiina Miettinen

ylihoitaja

KaKS

Kaija Nuutinmäki

apulaistalouspäällikkö

KaKS

Marjatta Petäjävuori

toimistopäällikkö

K-PKS

Leevi Rentola

kuntainliiton johtaja

 

Onerva Seppä

kanslisti

KaKS

Pentti Sopanen

atk-päällikkö

KYKS

Martti Tammisto

SAIMI-projektin jr:n puh.joht

 

Raija Tervo-Pellikka

jaostopäällikkö

Sairaalaliitto

Matti Virtanen

talousjohtaja

KaKS

Esa-Matti Tolppanen

atk-projektipäällikkö

HYKS

Hilkka Seppälä

atk-ylitarkastaja

LKH

Vastuuhenkilö:

Raija Tervo-Pellikka

 © Esitysten copyright on niiden tekijöillä. Kopioimiseen on saatava tekijöiden lupa.