ATK-päivät 1986
Logo

Terveydenhuollon ATK-päivät
21.- 22.5.1986
Pääkirjasto
Oulu

Keskiviikko 21.5.1986

09.00 - 10.00

Ilmoittautuminen Hotelli Vaakunassa
Tulokahvi

10.00 - 10.15

Avaus
Olli Linsuri
Raija Tervo-Pellikka

10.15 - 11.15

Uusi teknologia
 - avaako uusia alueita tietotekniikan soveltamisessa

Tuomas Kotovirta

 

OYKS:n ja piirin tietotekniikan hyväksikäytön esittely

11.30 - 12.15

Tietotekniikan arkkitehtuuriratkaisut OYKS:ssa ja OYKS-piirissä
Antero Ensio

12.30 - 13.45

Lounas
Hotelli Vaakuna

14.00 -14.40

Terveydenhuollon atk Oulun kaupungissa ja yhteistyö OYKS:n kanssa
Raili Aitavaara

14.40 - 15.10

Tiedonvälityksen ratkaisuja toteutuksessa ja tiedonsiirron kokeilut lääninhallitukseen
- onko ratkaisu tiedonvälitykseen laitoksen sisäälä ja alueella
- tiedonvälityksen pelisäännöt hoitoyksiköiden ja palveluyksiköiden välillä (lab. jne.)
- elektroninen posti
- sosiaali- ja terveydenhuollon kertomustietojen siirtäminen lääninhallitukseen
Antero Ensio

15.20 - 16.20

Omatoiminen atk:n ja toimistoautomaation käyttö
Lääkäri - osastonhoitaja - käyttökokemuksia ja näkemyksiä miten päätekäyttöä OYKS:ssa tulisi kehittää

Lääkäriedustaja Pekka Kujala OYKS
Kaarina Karvonen, OYKS

16.20 - 16.45

Terveydenhuollon laitoksissa käytössä olevia käyttäjien apuvälineohjelmia
Esa Soini

16.45 - 17.15

Kahvi

17.15 - 19.00

Demonstraatiot ja laitenäyttely

OYKS: järjestelmäesittely
- ajanvarauksen toteutus
- laboratoriotutkimusten tilaaminen
- työvuorotaulukot
- toimistoautomaatio

Näyttely
Terveydenhuollon at-ohjelmisto- ja laitenäyttely

18.30 - 20.00

Sauna

20.30 -

Päivällinen

Torstai 22.5.1986

07.00 -08.30

Uinti ja aamiainen hotellissa

Sairauskertomuksen automatisointi, näkymät ja arkistoinnin menetelmät

08.30 - 09.15

OYKS:n selvityksen tuloksia ja kokeilun esimerkkejä
Antero Ensio, atk-päällikkö, OYKS

09.30 - 10.00

Miten terveyskertomuksen automatisointi tulisi toteuttaa - jatkuvako?
Lasse Suominen, terveyskeskuslääkäri, Espoon terveyskeskus

10.00 - 10.30

Näkemyksiä sairauskertomuksen automatisoinnin kehittymisestä käytännössä
Esa-Matti Tolppanen, Atk-projektipäällikkö, HYKS

10.30 - 11.00

Sairauskertomuksen automatisointi lääkintöhallituksen näkökulmasta
Juhani Karkamo, ylilääkäri, Lääkintöhallitus

11.00 - 12.30

Lounas Hotelli Vaakuna
Laitenäyttely

12.30 - 13.15

Tietosuojan käytännön pelisäännöt päätekaytössä
Antero Ensio, atk-päällikkö, OYKS

13.15 - 14.00

Käyttäjäystävällisyydellä tuottavaan käyttöön
Sovellutusten kehittäminen - ilman atk-ammattilaistako

Anneli Piira, konsultti, TT-Innovation

14.15 - 15.00

Terveydenhuollon tietojenkäsittelyn kehitysnkymät - ATK 1995
Ilkka Linnakko, toimistopäällikkö, Lääkintöhallitus

Raija Tervo-Pellikka, jaostopäällikkö, Sairaalaliitto

15.00

Päivät päättyvät
Kahvi hotelli vaakunassa

ASIANTUNTIJAT:

Raili Aitavaara

pääsuunnittelija

Oulun kaupunki

Antero Ensio

atk-päällikkö

Oulun yliopistollinen ks

Karkamo Juhani

ylilääkäri

Lääkintöhallitus

Karvonen Kaarina

osastonhoitaja

Oulun yliopistollinen ks

Kotovirta Tuomas

konsultti

Tietojenkäsittelyneuvonta

Linnakko Ilkka

toimistopäällikkö

Lääkintöhallitus

Linsuri Olli

sairaalanjohtaja

Oulun yliopistollinen ks

Piira Anneli

konsultti

TT-Innovation

Soini Esa

Atk-suunnittelupääll.

Helsingin yliopistollinen ks.

Suominen Lasse

terv.kesk.lääkäri

Espoon terveyskeskus

Tervo-Pellikka Raija

jaostopäällikkö

Sairaalaliitto

Tolppanen Esa-Matti

Atk proj.pääll.

Helsingin yliopistollinen ks

 © Esitysten copyright on niiden tekijöillä. Kopioimiseen on saatava tekijöiden lupa.