ATK-päivät 1993
Tampere-talo

Terveydenhuollon ATK-päivät
4. - 6.6.1993
Tampere-talo
Tampere

Tiistai 4.5.1993

13.00

Mahdollisuus käydä tutustumassa TAYS:n tietojärjestelmiin

Keskiviikko 5.5.1993

08:30

Ilmoittautuminen

09.00

Avaus
Jorma Back, johtaja, Sairaalaliitto

9.10

Tampereen yliopistollisen sairaalan tietotekniset palvelut
Heimo Holli, sairaalanjohtaja, Tays
Auno Siikaluoma, atk-päällikkö, Tays

10.40

Uusi hoitoilmoitus - TAYSn kokeilu
Pekka Ruotsalainen, erikoistutkija, STAKES
Olli Nylander, suunnittelupäällikkö, Tays

11.30 - 13.00

Lounas

13.00

Tietojärjestelmien integroitumisen uudet periaatteet
- avoimuus, perusjärjestelmät, koodit, nimikkeet, ohjelmointikielet, tiedostojen hallinta
Antero Ensio, johtaja, Medici Data Oy

- Y-projekti sekä laatujohtamista palvelevista järjestelmistä
Esa-Matti Tolppanen, projektinjohtaja, HYKS

16.30 - 17.00

Suomen kuntaliiton tietopalvelut
Heikki Lunnas, tietohallintopäällikkö, Suomen Kuntaliitto

Torstai 6.5.1993

08.30

Julkishallinnon järjestelmien tietoturvavaatimukset 1990-luvulla
Matti Tenhunen, apulaispäällikkö, KRP

09.15

Kunnan tietojenkäsittelyn turvallisuus / KATKO
Pentti Harmanen, konsultti, Turvallisuustieto Oy

10.00

Tietoturvatilanne TAYS:ssa
Auno Siikaluoma, atk-päällikkö, Tays

10.30

Potilasasiakirjat, laki potilaan oikeuksista
Raimo Kuikka, atk-päällikkö, Peijaksen sairaala

11.00

SKERT-kysely: selvitys tietosuojatilanteesta ja atk:n hyväksikäytöstä terveydenhuollon laitoksissa
Synnove Amberla, lakimies, Sairaalaliitto

11.30

Lounas

13.00

Sairaaloiden välinen sähköposti
Matti Aarnio, atk-päällikkö, Jorvin sairaala

13.30

Tekniikan keskeisimmät kehityspiirteet:
- Alpha siru ja muut vastaavat erilaiset ohjaimet ja niiden vaikutus järjestelmiin
Tuomas Kotovirta, DI, Tuomas Kotovirta Oy

15.00 - 15.30

Front Office palvelupiste
Folke Sundqvist, pääsihteeri, Katko

 

Tilaisuuden päätös, kahvi

Liite: Valtion tietohallinto ja tietohallintopolitiikka

 © Esitysten copyright on niiden tekijöillä. Kopioimiseen on saatava tekijöiden lupa.