Sessio 10

Keskiviikko 27.5.2009

Sessio 10
08.30 -11.00

Sähköinen lääkemääräys
Pieni sali

08.50

Sähköisen lääkemääräyksen tilannekatsaus
pj. Sinikka Ripatti, KunTo-toimiston päällikkö, Kuntaliitto

09.00

Käyttöönotto ja sen aikataulutus
Juhana Suurnäkki, erityisasiantuntija, Kuntaliitto

09.10

Apteekkien valmiudet
Sirpa Peura, farmaseuttinen johtaja, Suomen Apteekkariliitto

09.40

eReseptikeskuksen toiminnallisuus, käytön tuki ja hallinta
Marko Jalonen, IT-arkkitehti, Kela

10.10

eReseptin toiminnallisuus
Riitta Söderlund, projektipäällikkö, Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi

10.40

Koulutus ja viestintä
Pia Järvinen-Hiekkanen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto

 © Esitysten copyright on niiden tekijöillä. Kopioimiseen on saatava tekijöiden lupa.