Sessio 13

Keskiviikko 27.5.2009

Sessio 13
08.30 -11.00

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan tutkimus
Sonaatti 1

08.30

Tupakointiin ja alkoholin käyttöön liittyvien tietojen dokumentointi sähköisessä potilaskertomuksessa
Kristiina Häyrinen, TtM, Itä-Suomen yliopisto

09.00

Terveydenhuoltohenkilöstön kokemuksia aluetietojärjestelmän käytettävyydestä perusterveydenhuollossa
Sari Nissinen, Itä-Suomen yliopisto

09.30

Vanhemmuuden tukeminen sosiaalisen median avulla - äitien kokemuksia
Marilla Palmén, tutkija, Itä-Suomen yliopisto

10.00

Onko kansalaisen vaikea ymmärtää terveydenhuollon ammattikieltä? – Esimerkkinä tehohoitotyön kirjaukset
Heljä Lundgrén-Laine, tutkija, Turun yliopisto

10.30

Miten vaatia käytettävyyttä terveydenhuollon tietojärjestelmien tarjouspyynnöissä? Tapaus Oulun omahoitopalvelu
Timo Jokela, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

 © Esitysten copyright on niiden tekijöillä. Kopioimiseen on saatava tekijöiden lupa.