Sessio 9

Keskiviikko 27.5.20099

Sessio 9
08.30 -11.00

Tietoturvan linjauksia
Iso sali
pj. Antti Jokela, tietohallintopäällikkö, PSHP

08.30

Kokemuksia tietoturvallisuuden kehittämisestä tietoturvapolitiikan viitoittamana
Antti-Olli Taipale, tietohallintojohtaja, PHSOTEY

09.00

Varmennepalvelun kansallinen toteutus ja RA-pisteiden rooli
Maijaliisa Aho, erityisasiantuntija, Valvira

09.30

Käyttöoikeuksien hallinta – kenelle käyttöoikeudet annetaan?
Helena Eronen, arkistotoimen johtaja, PPSHP

10.00

Järjestelmäriippumaton käyttäjänäkökulma varmennekortin hyödyntämisessä
Pekka Nevalainen, turvallisuuspäällikkö, PKSSK

10.30

Sähköposti ja tekstiviesti asiointikanavana – turvatontako?
Yrjö Koivusalo, tietohallintojohtaja, VSSHP

 © Esitysten copyright on niiden tekijöillä. Kopioimiseen on saatava tekijöiden lupa.