Poster näyttely

Erkki Karjalainen, Helsingin yliopistollinen ks.
Ulla Karjalainen, Yhtyneet Laboratoriot

ONKO MIKRO MINI OHJELMOIJAN PARAS TYÖKALU?

Lars-Runar Knuts, Kuntoutustutkimuskeskus
NUTRICA - RAVINNONSAANNIN LASKENTAOHJELMA

Ylilääkäri Yrjö Qvarnberg, Keski-Suomen keskussairaala
“VANHA KONSTI ON PAREMPI KUIN BITILLINEN UUSIA”

Ylilääkäri Paul Grönroos, Tampereen yliopistollinen ks
SAIRAALAINFEKTIOIDEN REKISTERÖINTIJÄRJESTELMÄ

Atk-koordinaattori Eeva Rinne, Tampereen yliopistollinen ks
TAYKS:N SAIRAUSKERTOMUSTEN LAINAUSJÄRJESTELMÄ

 © Esitysten copyright on niiden tekijöillä. Kopioimiseen on saatava tekijöiden lupa.