Sessio 1

Maanantai 29.5.1995

Sessio 1

TOIMINNALLINEN YHTEISTYÖ,
Siirtomaasali

14.00 -14.45

Euro-hankkeiden 4. puiteohjelma
Niilo Saranummi, professori, VTT

14.45 - 15.30

Terveydenhuollon tietohuollon kehittäminen
Esa-Matti Tolppanen, kehittämispäällikkö, Digital Equipment Corporation Oy

15.45 - 16.30

Terveydenhuollon menetelmien arviointi ja tietojärjestelmät
Pekka Karp, tutkimusprofessori, Stakes

16.30 - 17.30

Uudistuvat koodit ja luokitukset
Martti Virtanen, ylilääkäri, Stakes

 

Kommenttipuheenvuorot

 © Esitysten copyright on niiden tekijöillä. Kopioimiseen on saatava tekijöiden lupa.