Sessio 5

Tiistai 2.6.1998 klo 9.00 - 11.00

Sessio 5

Laadukkaat potilastietojärjestelmät
Aulankosali

9.00

Tietojärjestelmien laadunarviointi
- Sisällölliset lähtökohdat ja tulosten arviointi
Martti Nordling, pääarvioija, SFS-Sertifiointi Oy

10.00

Potilashallinnon tietojärjestelmien uudistaminen
EPPU-projektin tulokset

Tuire Mikola, atk-päällikkö, Satakunnan shp

10.30

Laadukas potilastietojärjestelmä tietosuojan kannalta
Reijo Aarnio, tietosuojavaltuutettu, Tietosuojavaltuutetun toimisto

 © Esitysten copyright on niiden tekijöillä. Kopioimiseen on saatava tekijöiden lupa.