Sessio 3

Maanantai 31.5.1999 Klo 14.00 - 17.30

Sessio 3

Uudet toimintaa kuvaavat mittarit ohjauksen apuna
Minnasali 2

14.00

Tietohallinto operatiivisen toiminnan tukena
Olli-Pekka Lehtonen, va. johtajaylilääkäri, Varsinais-Suomen shp

1440

Terveydenhuollon ikävakioitu kustannusvertailu
Yrjö Lahtinen, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto

15,20

Kahvi

15.40

Väestön hoitotarpeiden ennustaminen
Riitta Luoto, LT erikoistutkija, Kansanterveyslaitos

16.20

Toiminta- ja kustannustietojen käyttö Uudellamaalla
Jorma Lauharanta, tietohallintoylilääkäri, HYKS

 © Esitysten copyright on niiden tekijöillä. Kopioimiseen on saatava tekijöiden lupa.