Sessio 6

Tiistai 27.5.2003

SESSIO 5
08.30-11.30

Elektroninen kertomus toimintaprosessissa
Wilhelm-sali

08.30

Potilastietojärjestelmän uusi ulottuvuus - lääkkeiden interaktiot ja kustannusvertailut hoitotilanteessa.
Kokemuksia interaktiivisen lääketietokannan käytöstä
Harri Ylinen, johtava lääkäri, Ähtärinjärven ktt ky

09.00

Sähköinen mobiiliresepti - vaikutus lääkärin toimintaan ja järjestemiin
Matti Seppänen, projektipäällikkö, Kustannus Oy Duodecim

09.30

Onko paperisten potilasasiakirjojen siirrossa sähköiseen muotoon järkeä?
Pirkko Kortekangas, projektijohtaja, Turun yliopistollinen keskussairaala

10.00

Kokemukset avainlukuihin perustuvasta tekstien allekirjoituksesta ja tekstien tarkastuksesta prosessin parantamisen osana
Pekka Kujala, osastonylilääkäri, Oulun yliopistollinen sairaala

10.30

Työmenetelmien ja toimintamallien kehittäminen informaatioteknologian avulla ja sen vaikutus työhyvinvointiin
Timo Renfors, erikoispsykologi, Pohjois-Karjalan shp

 © Esitysten copyright on niiden tekijöillä. Kopioimiseen on saatava tekijöiden lupa.