Sessio 9

Tiistai 11.5.2004

Sessio 9
08.30 - 11.30

Ajankohtaista terveydenhuollon tietotekniikan tutkimusta
Sali A2

08.30

Potilastietojärjestelmän kouluttajan osaaminen ja asiantuntijuus
Jaana Luostarinen, TtM

09.00

Tietotekniikka ja ammatti-identiteetti hoivatyössä: muutos vai murros
Riikka Vuokko, tutkija, Turun yliopisto

09.30

Vuorovaikutusjärjestelmän kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa
Sami Perälä, teknologia-asiantuntija, LifeIT Oyj

10.00

Avointen ohjelmistorajapintojen sertifiointimenettely
Tanja Toroi, tutkija, Kuopion yliopisto

10.30

Keskustelua

 © Esitysten copyright on niiden tekijöillä. Kopioimiseen on saatava tekijöiden lupa.