Sessio 8

Keskiviikko 25.5.2011

Sessio 8
08.30 -11.00

Hoitotyön kirjaamiskäytännöt päätöksenteon tukena
Casseli
pj. Arja Narinen, johtajaylihoitaja, Carea – Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky

08.30

Hoitotyön kirjaamisen malli - kansallinen tilannekatsaus
Pirkko Nykänen, professori, Tampereen yliopisto

09.00

Kokemuksia rakenteisen tiedon hyödyntämisestä henkilöstöjohtamisessa
Sirkka Kukkola, johtava ylihoitaja, Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä

09.30

Hoitoisuusluokituksen raportointi ja analysointi osastonhoitajan näkökulmasta
Satu Pulkkinen, osastonhoitaja, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri

10.00

Tiedolla johtaminen kliinisen hoitotyön kehittämisessä
Ulla-Mari Kinnunen, amanuenssi, Itä-Suomen yliopisto

10.30

Rakenteinen, dokumentoitu tieto toiminnan kehittämisessä ja johtamisessa
Kristiina Junttila, kehittämispäällikkö, HUS

 © Esitysten copyright on niiden tekijöillä. Kopioimiseen on saatava tekijöiden lupa.