Sessio 3

Tiistai 20.5.2014

SESSIO 3
14.00 - 17.00

TIETOSUOJAAN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ POTILAAN JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISTEN OIKEUKSIEN TURVAAJANA
pj. Synnöve Amberla, varatuomari

14.00

Uusimmat lainsäädäntövaatimukset hankintasopimuksissa
Johanna Sorvettula, hallintojohtaja, EPSHP

14.30

Rekisterinpidon ja käytönvalvonnan haasteet
Ari Andreasson, tietosuojavastaava, Tampereen kaupunki

15.00

Tietotilinpäätös
Arto Ylipartanen, ylitarkastaja, Tietosuojavaltuutetun toimisto

15.30

Kahvi

16.00

Potilasturvallisuus – kansalaisille suunnatut palvelut ja esimerkiksi potilas HaiPro
Kaija Saranto, professori, Itä-Suomen yliopisto

16.30

Kokemuksia potilaan oikeudesta valita hoitopaikka ja miten potilastiedot välittyvät uuden ja vanhan hoitopaikan välillä vastuualuejohtaja
Ari Kukka, vastuualuejohtaja, Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus

 © Esitysten copyright on niiden tekijöillä. Kopioimiseen on saatava tekijöiden lupa.