Sessio 9

Keskiviikko 21.5.2014

SESSIO 9
08.30 - 11.00

TOIMINNAN UUDISTAMINEN HOITOTYÖSSÄ
pj. Kaija Heikura, hallintoylihoitaja, KSSHP

08.30

Hoitotyön kirjaamisen kansallisen tason määrittelyt
Kristiina Junttila, kehittämispäällikkö, HUS

09.00

Hoitoisuustietojen hyödyntäminen hoitotyön johtamisessa - henkilöstöja talousnäkökulma
Maarit Raappana, ylihoitaja, KSSHP

09.30

Lääkehoidon toteuttaminen ”Closed loop” -periaatteella
Tuija Kallio, tietohallintoylilääkäri, ESSHP

10.00

pDRG-tuotteistus perusterveydenhuollon palveluiden tuottamisessa ja johtamisessa
Asta Saario, terveysjohtaja, Haminan kaupunki

10.30

Päätöksentuki asiakkaalle
Jari Numminen, palvelusuunnittelija, Hämeenlinna

 © Esitysten copyright on niiden tekijöillä. Kopioimiseen on saatava tekijöiden lupa.