Sessio 10
Rondo

Keskiviikko 13.5.2015

SESSIO 10
08.30 - 11.00

Tietosuoja ja tietoturva sosiaali- ja terveydenhuollossa
pj Ari Andreasson, tietosuojavastaava, Tampereen kaupunki

08.30

Lainsäädännön valmistelun tilanne ja suunnitelmat
Pia-Liisa Heiliö, neuvotteleva virkamies, STM

09.00

EU:n tietosuoja-asetus: yksityisyyssuojarikkeet, vastuuvelvoitteet, tieteellisen tutkimukset, tietovuodot, sakotustoimivalta
Reijo Aarnio, tietosuojavaltuutettu, Tietosuojavaltuutetun toimisto

09.30

Tietoturva ja tietosuojariskien hallinta tietojärjestelmäkilpailutuksessa
Ari Andreasson, tietosuojavastaava, Tampereen kaupunki

10.00

Itseauditointi ja omavalvonta
Riitta Konttinen, kehittämispäällikkö, THL

10.30

Tietosuojan tikapuut - pikkuveli valvoo sinua
Helena Eronen, kehittämispäällikkö, PSSHP

 © Esitysten copyright on niiden tekijöillä. Kopioimiseen on saatava tekijöiden lupa.