Sessio 4
Iso sali

Tiistai 12.5.2015

SESSIO 4
13.30 - 17.00

Kohti seuraavan sukupolven asiakas- ja potilastietojärjestelmiä
pj. Antti Larsio, Sitra, vanhempi neuvonantaja

13.30

Selvitys digitaalisten terveyspalveluiden kustannusvaikuttavuudesta
Antti Kivelä, johtaja, Sitra

14.00

Tietojärjestelmäkartoituksen tulokset ja tulevaisuuden suuntaviivat
Mitä kaikkea tietojärjestelmän on palveltava? Tulosten tarkastelua eri näkökulmista

Hannele Hyppönen, tutkimuspäällikkö, THL ja
Jarmo Reponen, professori, Oulun yliopisto

14.40

Kansainvälinen katsaus
Madis Tiik, tutkija, Tallinnan tekninen yliopisto

15.05

Kahvi

15.30

Apotti
Hannu Välimäki, hankejohtaja, Apotti hanketoimisto

16.10

Kiila
Ari Pätsi, tietohallintojohtaja, EPSHP

16.40

G4 - Yliopistosairaaloiden ja keskuskaupunkien yhteistyö
Yrjö Koivusalo, tietohallintojohtaja, VSSHP

 © Esitysten copyright on niiden tekijöillä. Kopioimiseen on saatava tekijöiden lupa.