Ohjelma A2

Keskiviikko 23.5.1989

Ohjelma A2

Hoitoyksikön tietojenkäsittely. jatkuu
Rantasipisali

08.30 - 10.45

Ensimmäiset kokemukset OYKS:n vuodeosaston järjestelmäkokeilusta
Järjestelmäarkkitehtuuri, tavoitteet ja tekninen kuvaus
Antero Ensio, atk-päällikkö, Oulun yliopistollinen keskussairaala

Kokemukset osastojärjestelmästä hoitajan näkökulmasta
Britt-Marie Myllylä, ylihoitaja, Oulun yliopistollinen keskussairaala

10.45 - 11.30

Tekoäly kehittyvän hoitotyön tukena
Pirkko Nykänen, vanhempi suunnittelija, VTT:n sairaalatekniikan laboratorio

 © Esitysten copyright on niiden tekijöillä. Kopioimiseen on saatava tekijöiden lupa.