Ohjelma C1

Tiistai 23.5.1989

Ohjelma C1

Sairaalan johtamisjärjestelmä
Salkkuna-sali

14.30 - 15.30

Tietojärjestelmien rooli tulevaisuuden sairaalan johtamisessa
Esa-Matti Tolppanen, atk-päällikkö, Helsingin yliopistollinen keskussairaala

15.30 - 16.00

Kahvi

16.00 - 16.45

Management Information System Experiencies in Uppsala University Hospital
Roger Andrée, ekonomichef, Uppsala Akademiska Sjukhuset

16.45 -

MIS Software - Transition 1
Lars Wärvik, konsult, Norrdata AB

 © Esitysten copyright on niiden tekijöillä. Kopioimiseen on saatava tekijöiden lupa.