Ohjelma C2

Keskiviikko 24.5.1989

Ohjelma C2

Sairaalan johtamisjärjestelmä, jatkuu
Salkkuna-sali

08.30 - 10.00

Helsingin kaupungin terveydenhuollon tulosjohtamisjärjestelmästä
Kyösti Kopra, sisäinen konsultti, Helsingin kaupungin terveysvirasto

10.00 - 10.45

HYKS:n tulosyksikköajattelun lähtökohdat ja atk-tarpeet
Irene Pehkonen, tiedotussihteeri, Helsingin yliopistollinen keskussairaala

10.45 - 11.30

Tulosohjauksen työkalut 1990-luvuulla
Eero Linnakko, tuotepäällikkö, Sairaalaliitto

 © Esitysten copyright on niiden tekijöillä. Kopioimiseen on saatava tekijöiden lupa.