Sessio 4

Maanantai 19.5.2008

Sessio 4
14.00 - 17.00

Hoitotyön kansallinen kirjaamiskäytäntö
Kuusi
pj. Arja Narinen, hallintoylihoitaja, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä

14.00

Puheenjohtajan avaus

14.10

Kansallisesti yhtenäinen hoitotyön systemaattinen kirjaamismalli ja sen kansallinen käyttöönotto
Kaarina Tanttu, projektijohtaja, Varsinais-Suomen shp

14.35

FinCC-luokitus
Anneli Ensio, tutkimusjohtaja, Kuopion yliopisto

15.00

Hoitotyön systemaattisen kirjaamisen kokemuksia ja käyttöönoton haasteet
Pirjo Kettunen, projektisuunnittelija, Itä-Savon shp
Jari Numminen, sairaanhoitaja, Kanta-Hämeen shp

15.40

Kahvi ja näyttely

16.10

Hoitotyön yhteenveto potilaan hoidon jatkuvuuden tukena
Tiina Hassinen, projektisuunnittelija, Varsinais-Suomen shp

16.35

Rakenteisesti kirjatun tiedon hyödyntäminen työn organisoimisessa ja kehittämisessä
Kristiina Junttila, erikoissuunnittelija, HUS

 © Esitysten copyright on niiden tekijöillä. Kopioimiseen on saatava tekijöiden lupa.