Sessio 3

Maanantai 19.5.2008

Sessio 3
14.00 - 17.00

Sosiaalihuollon kehittyvät tietojärjestelmät
Casseli

14.00

Valtakunnallinen kehittäminen vuoteen 2011
pj. Heli Sahala, projektipäällikkö, Kuntaliitto

14.30

Perhe ja päivähoito - näkökulmia sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonkulun kehittämiseen
Jarmo Hallikainen, projektisuunnittelija, Kuopion kaupunki, päivähoito

15.00

SosKes/MediKes - keskisuomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisöverkko
Pirkko Uuttu, projektipäällikkö, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Arja Juutilainen, järjestelmäasiantuntija, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri / Liikelaitos MediKes

15.30 - 16.00

Kahvi ja näyttely

16.00

Sosiaalipalvelujen tuotteistaminen tietojärjestelmää hyödyntäen
Sanna Hämäläinen, sosiaalitoimen atk-koordinaattori, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä

16.30

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen standardointi
Jari Savolainen, suunnittelija, Kuopion yliopisto, tietojenkäsittelytieteen laitos

 © Esitysten copyright on niiden tekijöillä. Kopioimiseen on saatava tekijöiden lupa.