Sessio 9

Tiistai 20.5.2008

Sessio 9
08.30 -11.30

Sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus
Haapa

08.30

Terveydenhuollon sähköiset tietokannat - tiedon hyödyntäminen tutkimustyössä ja johtamisessa
Virpi Jylhä, TtM, Kuopion yliopisto, Terveyshallinnon ja -talouden laitos

09.00

Kohti kansalaisen sähköisten terveyspalvelujen rakentamisen hyvää käytäntöä
Hannele Hyppönen, FT, tutkimuspäällikkö, Stakes, Sosiaali- ja terveysalan
tietoyhteiskuntayksikkö

09.30

Sähköisen potilaskertomuksen ydintietojen käyttö ja hyödyntäminen lääkäreiden lähetteissä
Kristiina Häyrinen, suunnittelija, Kuopion yliopisto / Terveyshallinnon ja -talouden laitos

10.00

Prosessimallinnuksen tasojen soveltuvuus terveydenhuollon ohjelmistoratkaisujen suunnitteluun
Juha Mykkänen, tutkijatohtori, Kuopion yliopisto, HIS-tutkimusyksikkö

10.30

Sanelumenetelmien vertailu - lääkärin näkökulma
Johanna Viitanen, assistentti , Teknillinen korkeakoulu / Tietotekniikan laitos / Käytettävyystutkimuksen tutkimusryhmä

 © Esitysten copyright on niiden tekijöillä. Kopioimiseen on saatava tekijöiden lupa.