Sessio 9

Keskiviikko 16.5.2011

Sessio 9
08.30 -11.00

Hoitotyön sähköinen kirjaaminen
Sali 102
pj. Kristiina Junttila, kehittämispäällikkö, HUS yhtymähallinto

08.30

Hoitokertomus hoitotyön ja moniammatillisen kirjaamisen näkökulmasta –
THL:n asiantuntijaryhmän loppupäätelmät
Pirkko Nykänen, professori, Tampereen yliopisto

08.50

FinCC:n päivitys – version 3.0 ja uuden oppaan käyttöönotto
Anneli Ensio, tutkimusjohtaja, Itä-Suomen yliopisto, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

09.10

Hoitotyön kansallisen kirjaamismallin käytön auditointi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa
Minna Mykkänen, hankepäällikkö, KYS

09.30

Hoitoisuuden ja rakenteisen hoitotyön kirjaamisen kumppanuus
Pia Liljamo, erikoissuunnittelija, PPSHP

10.50

Uranus-hoitokertomuksen käyttöönoton tuloksia, Case HUS
Tiina Saloranta, kliininen asiantuntija, HUS

10.10

Tauko

10.20

Teknologia hoitotyön päätöksenteon ja johtamisen tukena
Kliininen, taktinen, strateginen päätöksenteko ja johtaminen
Sanna Salanterä, professori,
Elina Kontioja, TtM ja
Heljä Lundgrén-Laine, TtM, Turun yliopisto

11.00

Teknologiset mahdollisuudet; case tekstin louhinta
Riitta Danielsson-Ojala, TtM ja
Veronika Laippala, FT, Turun yliopisto

 © Esitysten copyright on niiden tekijöillä. Kopioimiseen on saatava tekijöiden lupa.