Sessio 4

Tiistai 15.5.2012

Sessio 4
14.00 - 17.00

Potilastietojen tietovarastointi, laadunvalvonta, raportointi ja päätöksenteko
Sali 101CD
pj. Mikko Rotonen, HUS Tietohallinto

14.00

Reaaliaikanen laskutus ja tietovarastointi
Vuokko Herlevi, HUS Tietohallinto

14.30

Tietovaraston ja potilasjärjestelmien laadunvalvonta
Maisa Lukander, laatupäällikkö, HUS Tietohallinto

15.00

Kliinisen toiminnan tiedolla johtaminen
Jorma Lauharanta, Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, HYKS

15.30

Kahvi ja näyttely

16.00

Kansallinen vertaisarviointi
Pirjo Häkkinen, kehittämispäällikkö, THL

16.30

Vertaisarviointipalvelut terveydenhuollossa,
Kari Lappalainen, johtaja, Tieto

 © Esitysten copyright on niiden tekijöillä. Kopioimiseen on saatava tekijöiden lupa.