Sessio 4
Hyppyrimäki 2

Tiistai 22.5.2018 Wiivi

SESSIO 4
13.30 - 17.00

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitunut
tietojenkäsittely 2020
pj. Elina Välikangas, kehittämis- ja laatupäällikkö, Oulun kaupunki

13.30

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto osana Kanta-palveluita
Maarit Rötsä, kehittämispäällikkö, THL

13.50

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotto
Minna Kälviä, SosKanta projektipäällikkö, Eksote

14.10

Sosiaalihuollon asiakastietomallin käyttöönotto POP-maakunta – case Oulu
Eve Moilanen, tietojärjestelmäasiantuntija, Oulun kaupunki

14:30

Sähköinen järjestelmä omavalvonnan tukena
Elina Välikangas, kehittämis- ja laatupäällikkö,Oulun kaupunki

15.00

Kahvi ja näyttely

15.30

Vanhuspalveluiden toiminnanohjausjärjestelmä toiminnan uudistamisen tukena
Sirpa Saarela, kehittämiskoordinaattori, Oulun kaupunki ja
Sanna Liljeroos, palveluesimies, Jyväskylän kaupunki

16.00

Sosiaalihuollon tietojärjestelmäkartoituksen tulokset
Sirpa Kuusisto-Niemi, Itä-Suomen yliopisto

16.30

Näkökulmia tietojohtamiseen Sote-uudistuksessa
• Sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyö
(Kunnat – maakunta)
Sirkka-Liisa Olli, kehittämisjohtaja, Oulun kaupunki ja
Merja Tepponen, kehitysjohtaja, Eksote

 © Esitysten copyright on niiden tekijöillä. Kopioimiseen on saatava tekijöiden lupa.