Sessio 9
Maestro

Keskiviikko 9.5.2019 Maestro

SESSIO 9
08.30 - 11.00

Tietoturvan ja tietosuojan uudet tuulet sosiaali- ja terveydenhuollossa
pj. Ari Andreasson, tietosuojavastaava, Tampereen kaupunki

08.30

Tietoturvaloukkausten käsittely Sote-toimintayksiköissä
Juha Saarisilta, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu / JYVSECTEC

09.00

DLP (data loss prevention) ratkaisut vs. työelämän tietosuoja
Ari Andreasson, tietosuojavastaava, Tampereen kaupunki

09.30

Vaikutusten arviointi GDPR:n mukaan
Vesa Nyman, tietoturvapäällikkö, FCG

10.00

GDPR vaikutusten arviointi alueellisesti
Jaana Riikonen, tietosuojavastaava, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

10.30

SOTE-käyttövaltuuksien perusteet ja käytönhallinnan kansalliset vaatimukset
Juha Mykkänen, kehittämispäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

 © Esitysten copyright on niiden tekijöillä. Kopioimiseen on saatava tekijöiden lupa.