Sessio 7
Sonaatti 1-2

Keskiviikko 8.5.2019 Sonaatti 1

SESSIO 7
08.30 -11.00

Hankintalaki ja kilpailutus
pj. Johanna Sorvettula, johtaja, KL-Kuntahankinnat, Kuntaliitto

08.30

Mitä ja miten voidaan kilpailuttaa, integraatio soteen ja maakuntaan
Johanna Sorvettula, johtaja, KL-Kuntahankinnat, Kuntaliitto

09.00

Hankintalainsäädännön reunaehdot ja arvioinnin työvälineet,
case AKUSTI – foorumin selvityksiä
Pilvi Takala, asiantuntija, PTCServices Oy

09.30

Lääkinnällisten laitteiden EU-asetusten voimaantulo ja niiden huomioiminen hankinnoissa
Jari Knuuttila, ylitarkastaja, Valvira

10.00

Apotin kilpailutuksen strategia ja tulokset
• Kenelle apottia voidaan tarjota sote- ja maakuntarakenteessa?
• Miten uudistus on huomioitu Apotin hankinnassa
Hannu Välimäki, toimitusjohtaja, Apotti Oy

10.30

Paneeli:
Hankintalain kyvykkyys – saavatko toimittajat riittävässä määrin äänensä kuuluviin?

Juha Sorri, johtaja, potilastietojärjestelmät CGI
• Leo Heinonen, myyntipäällikkö, Tieto
• Timo A. Rantanen, kehittämispäällikkö, Systematic

 © Esitysten copyright on niiden tekijöillä. Kopioimiseen on saatava tekijöiden lupa.