Sessio 8
Duetto

Keskiviikko 8.5.2019 Duetto 1

SESSIO 8
08.30 -11.00

Kirjaamisen liittyvät tiedonhallinnan ratkaisut
sosiaalihuollossa
pj. Antero Lehmuskoski, erikoissuunnittelija, Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos

08.30

Kanta-palvelut sosiaalihuollossa – näkymiä vuoteen 2020
Maarit Rötsä, kehittämispäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

09.00

SOTE rajapinnan tiedonkäsittely tulevaisuudessa.
Kanta-palvelut tukevat sosiaalihuollosta koostettujen tietojen luovutusta terveydenhuoltoon ja päinvastoin.
Jaakko Penttinen, projektipäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

09.20

Kirjaamisen ja palveluprosessien yhdenmukaistaminen sekä käyttöoikeusmäärittelyt. Miten sosiaalihuollon toiminta on uudistunut Kanta-palveluiden käyttöönoton myötä
Minna Kälviä, IT Palvelupäällikkö, Eksote

09.40

Sosiaalialan kirjaamisosaamisen vahvistaminen käytännössä ja johtamisen näkökulmasta
Marjo Orava, hankejohtaja, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

10.00

Asiakastietojen kirjaaminen ja Kanta-palvelujen käyttöönotto yksityisessä sosiaalihuollossa
Jarno Talvitie, asiantuntija, Hyvinvointiala HALI

10.30

Päätöksenteon optimointi: ei yhteisiä asiakirjoja, mutta asiakkaan yhteisessä hoidossa voidaan ohjata prosessia
Piritta Wartiainen, sosiaalihuollon tuotepäällikkö, Apotti Oy

 © Esitysten copyright on niiden tekijöillä. Kopioimiseen on saatava tekijöiden lupa.