Sessio 2
ATK-päivät

Sessio 2

14:00 - 17:00

Asiakas- ja potilasturvallisuus hoitotyössä
pj. Timo Ukkola, erityisasiantuntija, Kuntaliitto

14:00 - 14:30

Rafaela: hoitotyön johtamisen apuväline ja hoitajamitoitus
Päivi Lavander, TtT, tulosalueen ylihoitaja, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

14:30 - 15:00

Potilaan hoitoisuuden ja hoitajien resurssitarpeen automaattinen mittaus
Kaarina Tonttu, liiketoimintajohtaja, HoiData Oy

15:00 - 15:30

Hoitotyön lähiesimiehen tiedolla johtamisen työpöytä – UNA-pilottihanke
Sanna Salanterä, professori, Turun yliopisto

15:30 - 16:00

Tauko

16:00 - 16:30

Turun asiakas-/potilasturvallisuuden toimintamalli
Minna Ylönen, ylihoitaja, Turun kaupunki

16-30 - 17:00

Katkeamaton lääkehoitoprosessi ja älylääkekaapit lääkitysturvallisuuden edistäjänä
Marjo Uusitalo, erityisasiantuntija, Istekki

 © Esitysten copyright on niiden tekijöillä. Kopioimiseen on saatava tekijöiden lupa.