Sessio 3
ATK-päivät

Sessio 3

13:30 - 17:00

Asiakastieto uudistuvissa sosiaalipalveluissa
pj. Erja Ailiao, tiimipäälllikkö THL

13:30 - 14:15

Rakenteisten asiakirjojen tallentaminenAsiakastietolaki, vaiheistusasetus ja asiakastiedon arkiston uudet vaiheet
Anna Kärkkäinen, erityisasiantuntija, STM
Erja Ailio, tiimipäällikkö, THL

14:15 - 14:45

Asiakastietolaki, vaiheistusasetus ja asiakastiedon arkiston uudet vaiheet
Anna Kärkkäinen, erityisasiantuntija, STM
Erja Ailio, tiimipäällikkö, THL

14:45 - 15:30

Mitä rekisterinkäyttöoikeus tuo ammattilaisen työarkeen?
Jaana Nissijä, liiketoimi8nnan asiantuntija, Kela
Nea Kosonen, hankejohtaja, Kansa-koulu III-hanke

15:30 - 16:00

Tauko

16:00 - 16:30

Kustannusvaikuttavuusmittariston kehittäminen muuttuvien tarpeiden mukaan
Eija Rintala, arviointipäällikkö, THL
Martta Forsell, eritysasiantuntija, THL

16:30 - 17:00

Lastensuojelun digipalvelupolku näyttää tietä osallisuudessa
Kaisa Hujanen, kehittäjäsosiaalityöntekijä, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä

 © Esitysten copyright on niiden tekijöillä. Kopioimiseen on saatava tekijöiden lupa.