Sessio 5
ATK-päivät

Sessio 5

09:00 - 12:00

Kansalaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
pj. Tuula Kock, asiantuntijalääkäri, Suomen Kuntaliitto

09:00 - 09:30

Omakanta ja Kanta-palvelut hyvinvoinnin tukena
Anna Korpela, omatietovarannon tuoteomistaja, Kela

09:30 - 10:00

Kotas-keskuksen ennaltaehkäisevää kotihoitoa ja kotikuntoutusta ikäihmisille
Sirpa Saarela, kehittämiskoordinaattori, Oulun kaupunki

10:00 - 10:15

Tauko

10:15 - 11:15

Alueellinen yhteistyö ja toiminnan kehittäminen sähköisiä asiointipalveluja uudistettaessa
Katri Tunttunen, projektipäällikkö, Satasairaala
Suvi vainiomäki, ylilääkäri, Turun kaupunki

11:15 - 11:45

Virtuaalisairaala, Terveyskylä:
Nuorten ajasta ja paikasta riippumattomien mielenterveyspalveluiden digitaaliset ratkaisut
Minna Ervast, projektisuunnittelija, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Antti Apostol, projektipäällikkö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

11:45 - 12:00

Vaikuttavuuden arviointi – Ensi- ja turvakotien liiton Vaikuttavuus esiin –hanke
Nina Forsström, Vaikuttavuus esiin – hankkeen projektipäällikkö, Ensi ja turvakotien liitto

 © Esitysten copyright on niiden tekijöillä. Kopioimiseen on saatava tekijöiden lupa.