Sessio 4

Maanantai 29.5.2006

Sessio 4
14.00 - 17.00

Sähköinen potilaskertomus – aktiivinen arkisto
Martti Talvela-Sali
pj. Outi Teräsalmi, talousjohtaja, Etelä-Savon shp

14.10

Sähköisen arkiston toiminnalliset vaatimukset, Arkki-projekti
Helena Eronen, arkistopäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan shp

14.35

Valtakunnallinen arkistoratkaisu ja OID-koodin käyttö
Antero Ensio, toimitusjohtaja, Ensitieto Oy

15.00

Perusterveydenhuollon näkymät sähköiseen arkistoon
Arja Jattu, tiedotussihteeri, Kunnallisarkistoyhdistys

15.30 - 16.00

Kahvi

16.00

Sähköinen pitkäaikaisarkistointi - tietojen saatavuuden, muuttumattomuuden ja kiistämättömyyden varmistaminen
Sarita Maja-Hellman, kehittämispäällikkö, HUS

16.30

Sähköisen arkiston tekninen varmentaminen ja migraatio
Osmo Palonen, projektipäällikkö, Mikkelin ammattikorkeakoulu

 © Esitysten copyright on niiden tekijöillä. Kopioimiseen on saatava tekijöiden lupa.