Sessio 8

Tiistai 30.5.2006

Sessio 8
08.30 -11.00

Tietosuojan ajankohtaiskuulumiset
Martti Talvela-Sali
pj. Reijo Aarnio, tietosuojavaltuutettu, Tietosuojavaltuutetun toimisto

08.30

Kansallinen varmenneratkaisu ja henkilöstön valvonta
Reijo Aarnio, tietosuojavaltuutettu, Tietosuojavaltuutetun toimisto

09.00

Terveydenhuollon tietosuojaan ja kuntarakenteeseen liittyvää ajankohtaista lainsäädäntöä,
Päivi Salo, hallitussihteeri, STM

09.30

Hoitotakuun toteutumiseen liittyviä tietosuojakysymyksiä
Synnöve Amberla, neuvotteleva lakimies, Kuntaliitto

10.00

Usean toimintayksikön käyttäjäoikeudet ja niiden hallinta
Pekka Ruotsalainen, tutkimusprofessori, Stakes

10.30

Verkkotunnistaminen ja -maksaminen, Vetuma-hanke
Anne Lindblad-Ahonen, projektipäällikkö, Vantaan kaupunki

 © Esitysten copyright on niiden tekijöillä. Kopioimiseen on saatava tekijöiden lupa.