Sessio 6

Tiistai 30.5.2006

Sessio 6
08.30 - 11.00

Tieto tukemassa hoidon toteutusta
MAMK, sosiaali ja terveys, auditorio 1
pj. Seppo Soininen, atk-päällikkö, Pohjois-Karjalan ssk

08.30

Hoitotakuun yhtenäisten tietojen haasteet
Olli Nylander, tulosaluejohtaja, Stakes

09.00

Sähköisen tiedonhallinnan kansallinen tilannekatsaus ja kehittämistarpeet
Ilkka Winblad, dosentti, Oulun yliopisto

09.30

Kuvat kliinikon työpöydällä
Heikki Hermunen, erikoislääkäri, Etelä-Savon shp

10.00

Tietojärjestelmien tuottamien "hälytysten" käyttö infektiopotilaiden hoitopäätöksissä
Sakari Vuorinen, infektiolääkäri, Etelä-Savon shp

10.30

Tuottavatko pilotoinnit tuloksia riittävän nopeasti - käytännön hankkeiden kokemuksia
Seppo Soininen, atk-päällikkö, Pohjois-Karjalan ssk

 © Esitysten copyright on niiden tekijöillä. Kopioimiseen on saatava tekijöiden lupa.