Sessio 10

Tiistai 30.5.2006

Sessio 10
08.30 -12.00

Tuotteet ja toteutukset tutuiksi
Mikaelin kokoustila, 2. krs

08.30

Tehokkaat ratkaisut digitaaliseen arkistointiin: lyhytaikais-, pitkäaikais- ja pysyväisarkistointi lainsäädännön mukaisesti
Kristian Salo, teknologiakonsultti, EMC Computer-Systems Oy

09.00

Sähköinen identiteetti- roolitettu käyttäjähallinta - miksi välttämätön?
Miten mallinnetaan ja toteutetaan?
Juha Männistö, teknologia- ja kehitysjohtaja, Redicom Oy

09.30

Viestinvälityksellä tehokkuutta terveydenhuollon yhteistoimintaan
Timo Airaksinen, Business Manager, Itella Suomi Oy

10.00

Arkistoinnin haasteet ja mahdollisuudet - Kodak VIParchive
Stefan Lindqvist, health care information system specialist, Kodak Oy

Parhaat prosessit kuvantamisessa ja arkistoinnissa
Tero Silvola, toimitusjohtaja, Mawell Oy

10.30

Integraatioalusta ja sähköinen identiteetti - tekninen toteutus ja Sun-työkalujen suomat mahdollisuudet
Antti Tulisalo, vanhempi konsultti, Sun Microsystems

11.00

Parempaa IT-palvelua: HP OpenView ratkaisut toiminnan jatkuvuuden turvaajina - Käytännön esimerkkejä ITIL ja ITSM mukaisista IT-palveluhallinnan toteutuksista ja mahdollisuuksista
Ville Koskinen, software sales specialist, Hewlett Packard Oy

11.30

Kansalaisen Terveyskirjasto; tieteelliseen näyttöön perustuva tieto jokamiehen käytettävissä
Hannu Helisalo, markkinointipäällikkö, Kustannus Oy Duodecim

 © Esitysten copyright on niiden tekijöillä. Kopioimiseen on saatava tekijöiden lupa.