Sessio 10

Tiistai 30.5.2007

Sessio 10
09.00 -11.00

Tuotteet ja toteutukset tutuiksi
Kokoustila 4
pj. Maaret Botska, erityisasiantuntija, Kuntaliitto

08.30

Agfa - EMC Data Center ratkaisu - pitkäaikaisarkistointi terveydenhuollon tarpeisiin
Isto Koivuniemi, markkinointijohtaja, Agfa

09.30

Tanskan kansalliset ratkaisut. Sähköinen lääkemääräys ja lääkitysprofiili, Case: Terveysporttaali sundhed.dk
Johanna Vuori-Karvia, Managing Consultant, Public Sector Leader IBM Global Business Services

10.00

Käyttäjien ja käyttövaltuuksien hallinta
• Identiteetin hallinta ja oikeat käyttövaltuudet oikeaan aikaan
• Federointi
• Kertakirjautuminen vanhoihin, nykyisiin ja tuleviin järjestelmiin
Lasse Lähde, Senior Consultant Security, CISA, CISSP, CA

10.30

Monikanavaiset sähköisen asioinnin ratkaisut osana terveydenhuollon prosesseja
Anna-Mari Ylihurula, myyntijohtaja, Elisa Oyj

 © Esitysten copyright on niiden tekijöillä. Kopioimiseen on saatava tekijöiden lupa.