Sessio 9

Keskiviikko 30.5.2007

Sessio 9
09.00 -11.30

Sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus
Kokoustila 3
pj. Sirpa Kuusisto-Niemi, tutkija, Kuopion yliopisto

09.00

Puheenjohtajan avaus

09.15

Käyttöönotto kriisissä: Tietojärjestelmän osuus käyttöönoton aikana ilmenneisiin ongelmatilanteisiin
Anne Forsell, tutkija
Riikka Vuokko, tutkija, Turun yliopisto

09.40

Sosiaalialan valtakunnallisen verkkokonsultoinnin käyttöönotto ja kehittäminen
Hanna Heikkonen, erikoissuunnittelija, Stakes

10.05

Tauko

10.15

SYTYKE - Tuki systeemisten innovaatioiden kehittämiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa
Hannele Hyppönen, tutkimuspäällikkö, Stakes

10.40

RFID:n käyttömahdollisuudet terveydenhuollossa esimerkkinä lääkehoidon turvallisuus
Antti Lahtela, assistentti, Kuopion yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos

11.05

Ikäihmisten ”ääni kuuluville” ohjaavanympäristön osallistuvan suunnittelun prosessissa
Eeva Leinonen, tutkija, Oulun yliopisto

 © Esitysten copyright on niiden tekijöillä. Kopioimiseen on saatava tekijöiden lupa.