Sessio 7

Keskiviikko 30.5.2007

Sessio 7
09.00 - 11.30

Kansallisesti yhdenmukainen sähköinen kertomus ja sen käyttö
Auditorio
pj. Pirkko Kortekangas, kehityspäällikkö, Varsinais-Suomen shp

09.00

Puheenjohtajan avaus

09.10

Sähköisen potilaskertomuksen tietomääritysten käyttöönotto
Kristiina Häyrinen, suunnittelija, Kuopion yliopisto

09.35

Sosiaalihuollon tietomääritysten tilannekatsaus
Pekka Kortelainen, projektipäällikkö, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

10.00

Tauko

10.10

Prosessi ja palvelulähtöisesti määritelty yhteiskäyttöinen potilaskertomus
Aino Virtanen, projektipäällikkö, Satakunnan shp

10.35

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä
sekä potilasasiakirja-asetuksen muutosten valmistelu (html) (ppt)
Päivi Salo, hallitussihteeri, STM

11.00

Lääkityksen hallinta ja e-resepti
Pirkko Nykänen, professori, Tampereen yliopisto

 © Esitysten copyright on niiden tekijöillä. Kopioimiseen on saatava tekijöiden lupa.