Sessio 6

Keskiviikko 30.5.2007

Sessio 6
08.30 - 11.00

Varmenne- ja suostumuspalvelut
C-hallin kokoustila
Ville Komula, atk-erikoissuunnittelija, Varsinais-Suomen shp

08.30

Puheenjohtajan avaus

08.40

Kansallinen varmennepolitiikka terveydenhuollossa
Teemupekka Virtanen, erityisasiantuntija, STM

09.05

TEO:n toiminta kansallisena varmentajana
Maijaliisa Aho, erityisasiantuntija, TEO

09.30

Tauko

09.40

Käyttäjäoikeuksien hallinta
Ari Pätsi, tietohallintopäällikkö, Itä-Savon shp

10.05

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa
Maritta Korhonen, hankepäällikkö, Pohjois-Savon shp

10.30

Asiakkaan oikeuksien joustava huomioiminen mm. suostumus- ja valtuutuskännöistä
Synnöve Amberla, neuvotteleva lakimies, Kuntaliitto

 © Esitysten copyright on niiden tekijöillä. Kopioimiseen on saatava tekijöiden lupa.