Sessio 10

Keskiviikko 27.5.2009

Sessio 10
08.30 -11.00

Sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus
Anton-Sali
pj. Hannele Hyppönen, kehittämispäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

08.30

Automaattiset tunnistusteknologiat terveydenhuollossa: vaatimukset ja rajoitukset RFID-teknologialle
Antti Lahtela, tutkija, Kuopion yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos

09.00

Terveydenhuollon tietojärjestelmien käytettävyys, Ohjelmistoliiketoiminnan ja -tuotannon laboratorio SoberIT
DI Johanna Viitanen, assistentti, Teknillinen korkeakoulu

09.30

Kätilöiden kokemuksia tiedonhallinnan muutoksista kätilötyössä
Marilla Palmén, tutkija, Kuopion yliopisto, Terveyshallinnon ja -talouden laitos

10.00

Terveydenhuolto-organisaatioiden välinen tiedonsiirto – toimintaympäristöjen vertailu Suomessa ja Yhdysvalloissa
Reetta Raitoharju, lehtori, Turun kauppakorkeakoulu

10.30

Kansallisille tietojärjestelmäpalveluille asetetut tavoitteet ja ennakoidut vaikutukset
Hannele Hyppönen, kehittämispäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

 © Esitysten copyright on niiden tekijöillä. Kopioimiseen on saatava tekijöiden lupa.