Sessio 7

Keskiviikko 27.5.2009

Sessio 7
08.30 - 11.30

ICT, vaikuttavuus ja johtaminen
Wolmar-sali
pj. suunnittelupäällikkö Marko Holmavuo, Pohjois-Savon shp

08.30

Vaikuttavuutta arkkitehtuurityöllä
Jukka Heikkilä, professori, Jyväskylän yliopisto

09.00

Tietojärjestelmien standardointi, Case: IHE
Juha Mykkänen, tutkijatohtori, Kuopion yliopisto

09.30

Isäntä vai renki - johdon tietojärjestelmän ja operatiivisten järjestelmien suhde
Ulla-Mari Kinnunen, projektikoordinaattori ja
Paula Mustonen, tietojärjestelmäpäällikkö, Pohjois-Savon shp

10.00

Kehittyvät apteekkipalvelut
Sirpa Peura, Suomen, farmaseuttinen johtaja, Apteekkariliitto

10.30

Tietohallintostrategia - kokemuksia matkan varrelta
Jari Renko, tietohallintojohtaja, HUS

11.00

Case: Sairaalan tukiprosessit ja -palvelut tehotarkkailussa – näkökulmana Sinisen meren strategia
Anette Vaini-Antila, toimitusjohtaja, FCG MentorIT Oy

 © Esitysten copyright on niiden tekijöillä. Kopioimiseen on saatava tekijöiden lupa.