Sessio 12

Keskiviikko 27.5.2009

Sessio 12
08.30 -11.00

Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuri
Alvar-sali

08.30

Johdatus sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuriin
pj. Antero Lehmuskoski, projektipäällikkö, Sosiaalialan tietoteknologiahanke

09.00

Sosiaalihuollon asiakastiedon hallinnan kehittämistarpeita
Minna Remes-Sievänen, sosiaalipäällikkö, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä

09.30

Sosiaalihuollon toimintaprosessien mallinnus
Päivi Röppänen, projektityöntekijä, Kuopion yliopisto

10.00

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tietomallinnus
Riikka Huttunen, suunnittelija, Kuopion yliopisto

10.30

Asiakasasiakirjojen sähköinen arkistointi ja tietojärjestelmäpalvelut
Esa Paakkanen, atk-suunnittelija, Kuopion yliopisto

 © Esitysten copyright on niiden tekijöillä. Kopioimiseen on saatava tekijöiden lupa.