Sessio 4

Tiistai 26.5.2009

Sessio 4
14.00 - 17.00

Hoitotyön sähköisen kirjaamisen haasteet
Wolmar-sali
pj. Kaija Saranto, professori, Kuopion yliopisto

14.00

Valtakunnallinen sähköisen hoitotyön kehittäminen
Kaarina Tanttu, projektijohtaja, Varsinais-Suomen shp

14.30

FinCC versio 2.0 - väline rakenteiseen kirjaamiseen
Anneli Ensio, tutkimusjohtaja, Kuopion yliopisto

15.00

Hoitokertomuksen pilotoinnin kokemuksia
Satu Pitkänen, projektityöntekijä, Keski-Suomen shp ja
Tapio Ala-Hiiro, järjestelmäasiantuntija, MediKes

15.30

Kahvi

16.00

Moniammatillinen kirjaaminen
Tupu Holma, erityisasiantuntija, Kuntaliitto

16.30

Kansallinen käyttöönoton tuki ja koulutus (eNNI)
Helena Ikonen, projektipäällikkö, Laurea-ammattikorkeakoulu

 © Esitysten copyright on niiden tekijöillä. Kopioimiseen on saatava tekijöiden lupa.