Sessio 3
Kokoussali

Tiistai 24.5.2016

SESSIO 3
14.00 - 17.00

Tietosuojan ja tietoturvan yhteiset pelisäännöt
pj. Antti-Olli Taipale, Tietoturvapäällikkö, PHSOTEY

14.00

EU tietosuoja-asetuksen voimaantulo ja vaikutukset
Arto Ylipartanen, ylitarkastaja, Tietosuojavaltuutetun toimisto

14.30

Riskienhallinta ja tietotilinpäätös
Ari Andreasson, tietosuojavastaava, Tampereen kaupunki

15.00

Tietojen käytön valvonta ja seuranta helpommaksi: käyttölokien kansalliset linjaukset ja määrittelyt
Riitta Konttinen, kehittämispäällikkö, THL Oper

16.00

Kyberturvallisuus SOTE kentässä, Pilvipalvelut ja niiden tietoturva
Mika Kataikko, johtaja, Jyväskylän seudun kehittämisyksikkö, JYKES

16.30

VAHTI, Kuntien tietoturvajaoston toiminta
Harri Ihalainen, Tietohallintojohtaja, Rovaniemen kaupunki

 © Esitysten copyright on niiden tekijöillä. Kopioimiseen on saatava tekijöiden lupa.