Sessio 10

Keskiviikko 25.5.2016 Sali 5

SESSIO 10
08.30 - 11.00

Toiminnan hallittu organisoiminen uudessa hallintorakenteessa
pj. Petri Pekkala, Tietojärjestelmäjohtaja, PHSOTEY

08.30

Onko Sotella rakennuksia ja seiniä?
Timo Keistinen, Lääkintöneuvos, STM

09.00

Yksityinen - julkinen: prosessiyhteistyö
Jarmo Karpakka, lääketieteellinen johtaja, Mehiläinen Oy

09.30

Kunta-KAPA - kuinka kansalliset, alueelliset ja paikalliset toimijat nidotaan yhteen
Tommi Karttaavi, Erityisasiantuntija, Kuntaliitto

10.00

Rahoitus uudessa toimintamallissa
Tero Tyni, Erityisasiantuntija, Kuntaliitto

10.30

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä, PSOP,
Max Lönnqvist, talous- ja hallintojohtaja, Turun kaupunki

 © Esitysten copyright on niiden tekijöillä. Kopioimiseen on saatava tekijöiden lupa.