Sessio 7

Keskiviikko 29.5.2013

Sessio 7
08.30 - 11.30

Tiedon hyödyntäminen toiminnan ohjauksessa ja valvonnassa (Logi 1)
pj. Tarja Helenius, It-suunnittelupäällikkö, Turun kaupunki

08.30

Tiedon käsittelyn asiallisuutta tukevat palvelut: Hoitosuhdevarmistuksen lokivalvonnan määrittelyprojekti
Johannes Salminen, projektipäällikkö, HUS, tietohallinto

09.10

Erikoissairaanhoidon laadun johtaminen tiedolla,
Tuija Ikonen, arviointiylilääkäri, VSSHP

09.45

Kansalaisen hyvinvointi terveyspalveluiden toiminnan ohjaajana – case sähköinen hyvinvointikertomus
Anne Sormunen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto

10.20

Palvelusetelijärjestelmä isojen kaupunkien määrittelystä toteutukseen. PSOP-projektin eteneminen
Taina Kaila, projektijohtaja, Turun kaupunki

 © Esitysten copyright on niiden tekijöillä. Kopioimiseen on saatava tekijöiden lupa.