Sessio 10

Keskiviikko 16.5.2012

Sessio 10
08.30 -12.00

Tuotteet ja toteutukset tutuiksi (Logi 2)

08.30

Uuden sukupolven potilaskertomusjärjestelmä Snowflake EHR™
Antero Ensio, toimitusjohtaja, Ensitieto Oy

09.00

Toiminta- ja asiakaslähtöisen kokonaisarkkitehtuurin osaamistarpeisiin vastaaminen hyvinvointipalveluissa
Juha Mykkänen, tutkimusjohtaja, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio

09.30

Aktiivinen KanTa? Rohkaisevia esimerkkejä ulkomailta
Mika Torhola, Atostek Oy ja
Hanna Pohjonen, Rosaldo Oy

10.00

Miten hyödyntää uutta teknologiaa terveydenhuollon asiantuntijakonsultaatioissa?
Kari Lehtinen, Senior Consultant, Elisa Oyj

10.30

Innokylän kehittämisympäristö: Työväline uusien palvelujen yhteiskehittämiseen
Pasi Pohjola erikoistutkija, Innokylä / THL

11.00

Turvallinen viestintä potilaan ja terveydenhuollon ammattilaisen välillä
Asiointitilin hyödyt ja käyttöönotto YTHs:ssä

Sami Ensio, toimitusjohtaja, Innofactor Oyj ja
Elina Heilala, atk-suunnittelija, YTHS

11.30

Tiedolla johtaminen terveydenhuollossa
Kari Harno, lääketieteellinen johtaja, Accenture

 © Esitysten copyright on niiden tekijöillä. Kopioimiseen on saatava tekijöiden lupa.