Sessio 2

Maanantai 30.5.2005

Sessio 2
14.00 - 17.00

Alueelliset toteutukset
Fennia 2 -sali
pj. Kari Harno, ylilääkäri, HUS

14.10 - 14.35

Kansallisella rahoituksella tuetut alueelliset kehittämishankkeet
Pentti Itkonen, erityisasiantuntija, STM

14.35 - 15.00

Kansallinen terveyshanke suhteessa aluearkkitehtuuriratkaisuihin:
Kansalliset palvelut ja niiden palvelukuvaukset aikatauluineen sekä
kuntaverkostot
Niilo Saranummi, tutkimusprofessori, VTT

15.00 - 15.30

Kahvi ja näyttely

15.30 - 16.00

HUSpacs osana alueellista toteutusta
Kyösti Kopra, kehittämispäällikkö, HUS

15.00 - 16.30

''Potilastietojärjestelmien yhteensovittamisen haasteet''
Tuire Mikola, atk-päällikkö, Satakunnan shp

16.30 - 17.00

Alueellinen toimija – case Pirkanmaa ja TAYSin erityisvastuualue
Timo Valli, tietohallintojohtaja, Pirkanmaan shp

 © Esitysten copyright on niiden tekijöillä. Kopioimiseen on saatava tekijöiden lupa.